<div class="small_caption">Bazując na 20-letnim doświadczeniu w pracy z naszymi uczniami, przygotowaliśmy zróżnicowaną  ofertę kursów języka angielskiego dla osób w każdym przedziale wiekowym.</div><div class="small_caption">Jesteśmy dumni z uczniów, których sukcesy w dziedzinie języka angielskiego są dla  nas źródłem radości i pozwoliły ugruntować miejsce Ośrodka Szkoleniowego KAMA na rynku edukacyjnym.</div><div class="small_caption">Dwadzieścia lat doświadczenia pozwoliło nam w pełni zrozumieć, że uczeń traktowany indywidualnie i z należytą mu uwagą osiąga wysokie efekty w nauce język obcego.</div>

O firmie

Ośrodek Szkoleniowy KAMA został założony w 1991
roku i od tego momentu nieprzerwanie prowadzimy
działalność edukacyjną  w obszarze języków
obcych i kursów komputerowych.

Dwadzieścia lat pracy w tej dziedzinie było jedyną w swoim rodzaju
okazją do zbierania doświadczeń i doskonalenia naszych metod
pracy. Te dwadzieścia lat pozwoliło nam w pełni zrozumieć , że
uczeń traktowany indywidualnie i z należytą mu uwagą osiąga
wysokie efekty w nauce przedmiotu tak złożonego ,jakim jest język
obcy . Wiemy, że na zadowolenie naszych uczniów nierozerwalnie
składają się takie czynniki jak wysoko wykwalifikowana kadra
lektorów , sumienność i rzetelność oraz przyjazna uczniowi atmos-
fera panująca na zajęciach .

W ciągu tych lat mieliśmy nie tylko możliwość pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną.

Realizowaliśmy też przez 12 lat umowę dla Jednostki Wojskowej 2211 i 1680 w Skwierzynie prowadząc kursy przygotowujące kadrę zawodową do egzaminów wojskowych z języka angielskiego na poziomie STANAG I i II .

Realizowaliśmy również wielokrotnie kursy języka angielskiego dla osób bezrobotnych organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.

Newsletter