<div class="small_caption">Bazując na 20-letnim doświadczeniu w pracy z naszymi uczniami, przygotowaliśmy zróżnicowaną  ofertę kursów języka angielskiego dla osób w każdym przedziale wiekowym.</div><div class="small_caption">Jesteśmy dumni z uczniów, których sukcesy w dziedzinie języka angielskiego są dla  nas źródłem radości i pozwoliły ugruntować miejsce Ośrodka Szkoleniowego KAMA na rynku edukacyjnym.</div><div class="small_caption">Dwadzieścia lat doświadczenia pozwoliło nam w pełni zrozumieć, że uczeń traktowany indywidualnie i z należytą mu uwagą osiąga wysokie efekty w nauce język obcego.</div>

Zapisy i rekrutacja

Od poniedziałku do piątku w  godzinach
14:00 – 17:00 w siedzibie Ośrodka
Szkoleniowego KAMA 
ul .Marysieńki 10
66-440 Skwierzyna

Telefonicznie :
95 7170901
605616217

Newsletter