<div class="small_caption">Bazując na 20-letnim doświadczeniu w pracy z naszymi uczniami, przygotowaliśmy zróżnicowaną ofertę kursów języka angielskiego dla osób w każdym przedziale wiekowym.</div><div class="small_caption">Jesteśmy dumni z uczniów, których sukcesy w dziedzinie języka angielskiego są dla nas źródłem radości i pozwoliły ugruntować miejsce Ośrodka Szkoleniowego KAMA na rynku edukacyjnym.</div><div class="small_caption">Dwadzieścia lat doświadczenia pozwoliło nam w pełni zrozumieć, że uczeń traktowany indywidualnie i z należytą mu uwagą osiąga wysokie efekty w nauce język obcego.</div>

Oferta kursowa

Bazując na 20-letnim doświadczeniu w pracy z
naszymi uczniami ,przygotowaliśmy zróżnicowaną  
ofertę kursów języka angielskiego dla osób w
każdym przedziale wiekowym:

 • Zajęcia dla najmłodszych dzieci 7-8 lat
 • Zajęcia dla uczniów gimnazjów i szkół średnich
 • Zajęcia dla studentów
 • Zajęcia dla dorosłych
 • Zajęcia dla maturzystów
 • Zajęcia dla firm i zakładów pracy

 

 

Realizujemy następujące cele edukacyjne:

 • Praca z uczniami szczególnie uzdolnionymi językowo pragnącymi rozwijać swe umiejętności i zainteresowania językowe
 • Efektywna pomoc w opanowaniu języka angielskiego przez uczniów mających trudności w nauce szkolnej
 • Kształcenie osób dorosłych w zakresie praktycznego posługiwania się językiem angielskim w pracy zawodowej

Prowadzimy zajęcia:

 • W małych grupach 4-8osób o wyrównanym poziomie zaawansowania i w tym samym przedziale wiekowym.
 • Indywidualne – gdy uczeń pracuje sam z lektorem prowadzącym
 • Pół-indywidualne – gdy lektor prowadzi zajęcia z dwoma lub trzema osobami

Proponujemy zajęcia 3 razy w tygodniu.

Jednakże częstotliwość zajęć jest uzależniona od wymagań naszych uczniów i podlega indywidualnym ustaleniom.

Przed przyjęciem nowego ucznia odbywamy rozmowę kwalifikacyjną ,która pozwala szczegółowo ustalić jego umiejętności językowe oraz oczekiwania w związku z przyszłą nauką. Na koniec każdego roku szkolnego wydajemy naszym uczniom świadectwa lub zaświadczenia  informujące o osiągniętym poziomie zaawansowania.

 

 

Newsletter