<div class="small_caption">Bazując na 20-letnim doświadczeniu w pracy z naszymi uczniami, przygotowaliśmy zróżnicowaną  ofertę kursów języka angielskiego dla osób w każdym przedziale wiekowym.</div><div class="small_caption">Jesteśmy dumni z uczniów, których sukcesy w dziedzinie języka angielskiego są dla  nas źródłem radości i pozwoliły ugruntować miejsce Ośrodka Szkoleniowego KAMA na rynku edukacyjnym.</div><div class="small_caption">Dwadzieścia lat doświadczenia pozwoliło nam w pełni zrozumieć, że uczeń traktowany indywidualnie i z należytą mu uwagą osiąga wysokie efekty w nauce język obcego.</div>

Cennik

Opłaty  pobieramy w ratach miesięcznych
do 15-tego każdego miesiąca.

Nie pobieramy opłaty rocznej lub semestralnej,
jak większość szkół językowych.

 

Cena jednej godziny lekcyjnej wynosi:

dla zajęć grupowych 6 osób w grupie i więcej

20,00 zł

dla zajęć grupowych 5 osób w grupie

25,00 zł

dla zajęć grupowych 4 osoby w grupie

30,00 zł

dla zajęć grupowych 3 osoby w grupie

40,00 zł

dla zajęć grupowych 2 osoby w grupie

50,00 zł

dla zajęć indywidualnych

80,00 zł

Newsletter